G A B I N E T    D I E T E T Y K I    M E D Y C Z N E J    I    P S Y C H O D I E T E T Y K I

H O M E      D I E T E T Y K A      P S Y C H O D I E T E T Y K A      M L   D U O      G A B I N E T      K O N T A K T


Psychodietetyka

Celem konsultacji psychodietetycznych jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio ze sposobem odżywiania, takich jak na przykład:
· brak motywacji do odchudzania
· jedzenie pod wpływem emocji
· nadmierne zaabsorbowanie kwestiami związanymi z jedzeniem
· poszukiwanie psychologicznych przyczyn niepowodzeń w odchudzaniu oraz ich usuwanie
· rozpoznawanie przyczyn i mechanizmów nieprawidłowych nawyków żywieniowychFACEBOOK.COM/PSYCHODIETETYCZKA

dietetyk Jarocin Leszno, odchudzanie Jarocin Leszno, psychodietetyk Jarocin Leszno, skuteczne szybkie odchudzanie Jarocin, Leszno, zdrowe żywienie Jarocin Leszno, dietetyk dziecięcy Jarocin Leszno